Priser

Vi ønsker å gi Hoppe-eierne forutsigbarhet i 2019 og vil derfor i år kun ha fastpriser på veterinærtjenester for alt som angår reproduksjon. Det vil være 2 alternative fastpriser å velge mellom.

Oppstalling: 

 • Ved bruk av andre hingster enn stasjonshingstene tilkommer en stasjonsavgift pr hoppe på kr 2500,-Stasjonsavgift (dekker driftskostnader ved stasjonen)
 • Ved bestilling av sæd fra andre stasjoner tilkommer transportkostnader.
  Før ankomst skal bedekningskontrakt være undertegnet. Hvis ikke hoppen har fått ormekur siste uke, blir dette gitt ved ankomst og fakturert i tillegg. Dette for å sørge at vi holder stasjonen så ren for smitte som mulig!
 • Hoppe, med eller uten føll: kr 120,- /døgn
 • For hoppe som oppstalles for følling betinger vi kr 1500,- i føllingsvakt samt at døgnrate tilkommer fra første oppstallingsdag.
 • Behandling og oppstalling ved skader 165,- /døgn

Veterinær:

 • Fastpris fryst sæd – kr 5000,- Dekker alt av veterinærkostnader ifm inseminering og drektighetskontroll inkl. spesialbehandling som hormonelle behandlinger, antibiotikabehandling/skylling eller caslic inngrep. Medisinsk behandling utover over nevnte og behandling av akutt sykdom eller skade på hoppe eller føll kommer i tillegg. Tar hoppen seg i første forsøk så betaler vi tilbake 2000 kr på veterinær avgiften.
 • Fastpris fersk sæd – kr 3000,- Dekker alt av veterinærkostnader ifm inseminering og drektighetskontroll inkl. spesialbehandling som hormonelle behandlinger, antibiotikabehandling/skylling eller caslic inngrep. Medisinsk behandling utover overnevnte og behandling av akutt sykdom eller skade på hoppe eller føll kommer i tillegg.
 • Det er mulig å få gjennomført andre veterinære tjenester som f.eks tannrasp, vaksinering ol. under oppholdet. Dette avtales i tilfelle med ansvarlig veterinær.
 •  Spesielle undersøkelser og akutte behandlinger:  hovbyllbehandling, sårskader, diaré, kolikktilstander, behandling av syke føll og annet kommer i tillegg.

Frakt:

 • Fastpris: Flyfrakt pr. forsendelse 2450,- inkl. Fly, bil frakt til Værnes, tapping,preparering og pakking av sæd og ekspedisjons gebyr.
 • Fastpris: Frakt post over natt 1550,- inkl bil frakt til posthuset, tapping, preparering og pakking av sæd og ekspedisjonsgebyr.                                                    Ved andre transportmetoder:
 • Ekspedisjonsgebyr på 300,-
 • Seminavgift 700,-  som dekker tapping, preparering og pakking av sæd for sending.
 • Transport til/fra Værnes 750,-

All sending av sæd skjer på hoppeeiers regning og risiko. Transportmåte avtales individuelt med hoppeeier som selv må bekoste transport.

 

Stasjons veterinær Jostein Rekstad

95%drektighet på fryst 2017

89%drektighet på fersk 2017

Han kan sine saker med andre ord!

 

Alle priser er eks. Mva