Korona tiltak på Langland Sutteri.

Tiltak for å begrense smitte av korona i avlssesongen!

Avlssesongen nærmer seg, og vi ønsker derfor å informere våre kunder om hvilke tiltak vi innfører for å begrense smittefaren mest mulig.

Vi begrenser all nærkontakt med våre kunder til det minimale. Informasjon og andre henvendelser tar vi via telefon/ messenger, e-post osv. Vi fortsetter med StudIT og den gode  informasjonen den gir til hoppeeier.

Hopper som kommer til gården vil bli satt i uteboksene ved ankomst, hvor vi registrerer de der. Alle transporter skal laste av på parkeringsplassen ved uteboksene! Ønsker ingen trafikk i stallene med tanke på smittevern for vår veterinær Jostein Rekstad og Harald Skare hvor begge er i risikogruppen.  Vi kan med dette føre EU-stasjon og de strenge smittevernregler det innebærer. Ingen kryssende trafikk mellom hingster og hopper eller transporter og hingster. Hingstene skal ikke oppsøkes uten tillatelse fra oss.

Vi begrenser antall mennesker som oppholder seg på stasjonen samtidig til et minimum. Det er derfor svært viktig å avtale tidspunkt for henting og levering av hopper på forhånd.

Vi ber om at våre kunder unnlater å besøke hoppa under tiden hun er hos oss. Så langt det er mulig vil vi sende bilder og oppdateringer slik at alle føler seg trygge på at hopper og føll er i de beste hender.

Vi har fra før gode rutiner på generell hygiene, men nå trapper vi ytterligere opp og øker hyppigheten av desinfisering og renhold.

Vi følger strengt personlig smittevern, håndhygiene og holder en meters regel.

Vi følger, og oppmuntrer alle våre kunder til å følge de retningslinjer og råd som til enhver tid blir gitt av ansvarlige myndigheter.

Vi ønsker alle hjertelig velkomne til Langland Stutteri sesongen 2020, og vi håper at alle har forståelse for at vi, inntil videre, ikke kan ha det like sosialt og hyggelig med våre kunder og venner som vi pleier. Det tar vi igjen ved senere anledning.