Distributør av topp Lucerne grovfor!

Norsk Fôrimport importerer fra områdene Aragon og Catalonia i Spania. Dette er land nr. 1 i Europa og nr. 2 i verden når det gjelder produksjon av luserne. Med store driftsenheter hos alle produsentene lokalisert i samme område gir dette en høyt profesjonalisert drift med stabile og trygge produksjonsforhold. Lusernen dehydreres og når en egentemperatur på 250 grader i 5-10 minutter. De store driftsenhetene gjør at det ikke finnes produksjonsdyr i mils omkrets.

Luserne benyttes som grovfôr over hele verden til hest, melkekyr, okser, sau, geit, lama, alpakka, kamel, gris, høns og kaniner.

Nordøstlige Spania er veldig tørt og har mye sol. Vannet kommer via rørledning fra Pyrineene. Mengden og tidspunkt for hvor mye vann plantene mottar er slik regulert. Dette gjør det greit å styre plantenes vekst, næringsinnhold og tidspunkt for innhøsting.

De innhøstede plantene blir dehydrert i en tørketrommel under et kontrollert regime med varmluft. Lusernen når en egentemperatur på 250 grader i 5-10 minutter. Frø blir da ødelagt og mister evnen til å spire. Insekter og eventuelle egg eller larver dør.

De spanske produsentene er storprodusenter med produksjon og kvalitet styrt av ingeniører. Produksjonen er EU-godkjent og dermed i henhold til norsk regelverk ved Forskrift om fôrvarer.
——————————————————————————————————————————————————————————
Høyballene er dehydrert høy. Det vil si at vann er trukket ut med tørketrommel. Dette gir høyere næringsverdier enn ved soltørking.

Kvalitet på luserne angis ved proteinverdi.

Høyballene må lagres tørt. De skal ikke utsettes for fuktighet. Ved fuktighet mister man høyet.

Høyballene er ikke pakket i plast. De må ikke pakkes i plast av sluttbruker. Da mister man høyet.

Containere kan ikke brukes som lagerplass. Da mister man høyet.

I varmere land, dvs land utenfor Nord-Europa, så er luserne det som brukes som standard grovfôr sammen med næringsfattig høy eller beite. Luserne er næringsrikt og veier opp for de ellers næringsfattige forholdene.

Dehydrering gjør at bladene i høyet drysser og brekker. Man bør ha noe som samler opp det som drysser slik at dyra får det i seg. Et fôrtrau kan være en løsning for hester. For kyr kan det gå an å blande en dagsrasjon med annet fuktig fôr.

Kontakt:

John Langland
Langlandsveien 212
7234 Ler
e-post: john.e.langland@gmail.com
Mobil: 95 10 95 38